Φυσικοθεραπεια σε Νευρολογικα Περιστατικα

ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ – ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Νευρολογικές Παθήσεις όπως το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η πολλαπλή σκλήρυνση, η νόσος Parkinson καθώς και κακώσεις των περιφερικών νεύρων, του κρανίου (κρανιοεγκεφαλικές) και του βραχιονίου πλέγματος ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία. Συχνή απόρροια αυτών των παθήσεων αποτελούν τα κινητικά προβλήματα που δυσχεραίνουν καθημερινές δραστηριότητες όπως περπάτημα, σήκωμα από μία καρέκλα, σίτιση, γραφή, οδήγηση κ.ο.κ.

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Η φυσικοθεραπευτική προσέγγιση σε παθήσεις του νευρικού συστήματος επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας.

Ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση των κινητικών ικανοτήτων του ασθενή, ώστε αυτός να ανταπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Παράλληλα, η φυσικοθεραπεία αποσκοπεί στην πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών προβλημάτων που παρατηρούνται σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις.

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πρώτο βήμα αποτελεί η άρτια αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς. Νόσοι ή τραυματισμοί του νευρικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν μία σειρά από συμπτώματα τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την κινητικότητα ενός ασθενή. Συχνά κινητικά συμπτώματα αποτελούν η μυϊκή αδυναμία, η σπαστικότητα, η υποτονία, η απώλεια αίσθησης και η έλλειψη συντονισμού. Παράλληλα μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα μνήμης, συγκέντρωσης ή ομιλίας.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των νευρολογικών συμπτωμάτων πραγματοποιείται αρχικά μία αναλυτική αξιολόγηση του ασθενή. Μέσα από τη διαδικασία ο θεραπευτής μπορεί να συλλέξει πληροφορίες, ώστε να στοχεύσει κατά τη θεραπεία στα πιο σημαντικά προβλήματα για τον ασθενή.

Δεύτερο βήμα αποτελεί η θεραπεία πάνω στους παράγοντες που αναγνωρίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριμένο ασθενή. Βασικός άξονας της θεραπείας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου. Κατά αυτό τον τρόπο ο ασθενής μαζί με τον θεραπευτή επιλέγουν ποιες δραστηριότητες της καθημερινότητας αποτελούν προτεραιότητα για βελτίωση. Στη συνέχεια σχεδιάζεται το θεραπευτικό πρόγραμμα που διέπεται από τις παρακάτω αρχές:

  1. Η θεραπεία είναι ενεργητική και βασίζεται στη συμμετοχή του ασθενή.
  2. Η προσέγγιση βασίζεται στη διαδικασία της μάθησης νέων κινητικών δεξιοτήτων από τον ασθενή.
  3. Ο ασθενής κατά τη συνεδρία καθοδηγείται από το θεραπευτή, αλλά ταυτόχρονα διδάσκεται και ασκήσεις για το σπίτι.

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων απαιτεί εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση. Κύρια θεραπευτική  προσέγγιση των συνεργατών μας αποτελεί η μέθοδος Bobath. H προσέγγιση Bobath αναπτύχθηκε στην Αγγλία στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και αποτελεί την πιο διαδομένη μέθοδο αποκατάστασης νευρολογικών βλαβών στο Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Η μέθοδος Bobath επικεντρώνεται στην ανάλυση των προβλημάτων του ασθενή και τη χρήση ειδικών χειρισμών από το θεραπευτή για τη διευκόλυνση λειτουργικών κινήσεων. Παρόλα αυτά, για την ολοκλήρωση της θεραπείας χρησιμοποιούνται και άλλες προσεγγίσεις όπως:

  1. Ιδιοδεκτική Νευρομυϊκή διευκόλυνση (PNF)
  2. Τεχνικές εξισορρόπισης εμβιομηχανικών δυσλειτουργιών (Maitland, Myofascial TrP)
  3. Τεχνικές κινητοποίησης νευρικού ιστού (Neurodynamics)