Υπηρεσιες

 

Φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αποκατάσταση της υγείας με φυσικά μέσα.

Στο Κέντρο μας στοχεύουμε πρωτίστως στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών μας.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι θεραπείας (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, ηλεκτροθεραπεία κ.α.) σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων εξειδικευμένων τεχνικών και μεθόδων (Manual Therapy, Bobath, Clinical Pilates, PNF κ.α.), επιτρέπουν στους φυσικοθεραπευτές μας να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται λόγω τραυματισμών, κακώσεων, επεμβάσεων, παθήσεων ή άλλων δυσλειτουργιών.

Κάθε πρόγραμμα αποκατάστασης που εφαρμόζουμε είναι εξατομικευμένο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε ασθενούς.

Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η φυσικοθεραπεία, κυρίως, πρέπει να προλαμβάνει.

Συστήνουμε στους ασθενείς μας την έγκαιρη παρέμβαση διότι έτσι ελέγχεται ο πόνος, μειώνεται η χρήση φαρμάκων, μειώνονται οι πιθανότητες χειρουργικής επέμβασης και συνεπως εξοικονομούνται χρήματα.

Επιτυγχάνεται δηλ. ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.