ΚΟΥΤΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Είναι εξειδικευμένη στις μεθόδους:

  1. Manual Therapy (Maitland Concept®)
  2. Clinical Pilates
  3. Bobath
  4. Kinematic Taping
  5. Trigger Points

Από το 2012 εργάζεται στο εργαστήριο Φυσικοθεραπείας του Γ. Καράμπαλη.