ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  1. Πτυχιούχος των τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Ιατρικών εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
  2. Πτυχιούχος της ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης
  3. Από το 1982 – 2013 ήταν Εργαστηριακός Συνεργάτης των τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Ιατρικών εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, καθώς και καθηγητής σε δημόσια & ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. & Ι.Ε.Κ.
  4. Είναι εξειδικευμένος στην ορθοπεδική θεραπεία με χειρισμούς (Ο.Μ.Τ.) καθώς επίσης και στη μηχανική διάγνωση και θεραπεία της σπονδυλικής στήλης (McKenzie).
  5. Από το 1989 είναι ελεύθερος επαγγελματίας.