ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

Απόφοιτος του τμήματος Β. Φυσικοθεραπείας του Δ.Ι.Ε.Κ. Επανομής, Θεσσαλονίκης.